Célio’s Circle

Director: Diego Lisboa
Ano: 2020
Duración: 11 min
Sinopse:

Célio vive na marxe dunha gran metrópole. O seu corpo funciona como unha antena que captura toda a turbulencia que acontece no mundo. Célio é tamén o mundo.

Proxeccións:

· Martes 7 de setembro
19:30 Auditorio do MARCO (Príncipe 54)
· Mércores 8 de setembro
18:00 Auditorio Municipal do Concello de Vigo (Praza do Rei)
· Xoves 9 de setembro
18:00 Auditorio do MARCO (Príncipe 54)