Primavera do Cine 2021
Formulario de inscrición de obras. Convocatoria aberta entre o 24 de febreiro e o 30 de abril de 2021.
Correo *
Bases do concurso
O envío de obras candidatas implica a aceptación das bases do Festival Primavera do Cine 2021.

Bases en Galego: https://drive.google.com/file/d/1XRe7HyR3COvRnP1CvylnkEeLfXKnRhN4/view?usp=sharing

Bases en Português: https://drive.google.com/file/d/1ImOd6GOWzRZ3urtPGX7Ox4yjlQNhlRSJ/view?usp=sharing

— A información contida neste formulario darase por fidedigna e será a base para confeccionar o catálogo e o programa de difusión do Festival.

— O Festival Primavera do Cine resérvase o dereito de utilizar secuencias ou materiais promocionais das obras seleccionadas e emitilos ou reproducilos en televisión, Internet ou calquera outro medio para ns promocionais ou educativos. Os participantes conservan os dereitos de autoría das súas obras.

— As obras recibidas quedarán no fondo videográfico do Festival. Festival Primavera do Cine conserva o dereito de reproducir os filmes seleccionados en mostras posteriores, sen ánimo de lucro, para a promoción do propio festival.
Aceptas as condicións? *
Obligatorio
Siguiente
Nunca envíes contraseñas a través de Formularios de Google.
Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google. Notificar uso inadecuado - Términos del Servicio - Política de Privacidad