Adicado fundamentalmente ao debuxo e ao deseño, participa nas XOCIVIGA dende a primeira edición, sendo director das Xornadas en épocas posteriores. Desenvolve unha intensa labor no mundo do cineclubismo e participa no deseño de produción do filme de Sempre Xonxa.