Sinopse

¿Que farías ti se nun funeral sentises moverse algo dentro do cadaleito?
a) Comunicaríallo aos demáis e abriría o ataúde rapidamente. Hai que salvalo!
b) Non diría nada. Se non o vexo non o creo e… non penso abrilo e descubrilo!
c) Berrar e sair correndo.

Xudit Casas / 9′ / 2009