Sinopse

Produción inspirada nas Construcións Imposíbeis do artista holandés M.C. Escher con imaxes que comprenden o período entre o final do s. XIX ata a metade do séc. XX.

Karen K. Kremer / 2′ / 2015