Sinopse

Este documental sobre os traballos e os días de Francisco Leiro non pretende ser unha biografía nin tampouco unha presentación da obra, senón simplemente mostrar cales son as condicións físicas e mentais do proceso de creación deste escultor na actualidade. É a primeira vez que un equipo de rodaxe entra nos seus lugares de traballo, en Cambados, Madrid e Nova York, realizando un seguimento do seu proceso creativo ao longo dos tres últimos anos.

Aser Álvarez González/ 62′ / 2016