Oferta de emprego: Auxiliar de produción

A.C. REENCANTO PRODUCIÓNS oferta un posto de:

Auxiliar de produción.

Requisitos xerais:

  • Empadroamento en Vigo antes do: 01/01/2019.
  • Inscrita como demandante de emprego no SPEG.
  • Posuír o perfil para o posto solicitado

Outros requisitos a valorar:

  • Coñecemento do contorno cultural e social.
  • Experiencia previa en organización de eventos.
  • Participación en proxectos impulsados desde Reencanto Producións.

Presentación de currículos:

Data de publicación no taboleiro municipal: 14/08/2020